O mocy serca.


Serce jest nie tylko źródłem naszej mocy, ale i domem dla naszej duszy.
Dlatego, winniśmy troszczyć się o nie i zasilać je miłującą uwagą, albowiem tym, czym karmi się nasza dusza, jest właśnie miłość.

 To ona nas prowadzi, wspiera, chroni oraz łączy z boskim Źródłem.
 Równocześnie jest  naszym Aniołem przewodnikiem, który wyznacza nam życiowe zadania i określa głębszy sens codziennych zdarzeń. 
Jej anielskie skrzydła unoszą nas ku niebu i pozwalają przekraczać wszystkie dualne, człowiecze ograniczenia.

Gdy połączymy serce z umysłem i oddamy się naszej duszy, to nie ma już niczego, co mogłoby przeszkodzić nam w realizacji naszych marzeń oraz zaspakajaniu najważniejszej potrzeby, jaką jest bycie spełnionym oraz kochanym.

 Nasze serce ma również moc uzdrawiania naszego ciała.

Generowane z niego impulsy, nie tylko nas leczą, ale jednocześnie zasilają cały wszechświat światłem, prawdą i miłością.

Jesteśmy, bowiem w połączeniu ze wszystkimi i z wszystkim i to serce, a nie umysł jest naszym łącznikiem.

Wiemy, że to, co myślimy nieustannie wpływa na nasze ciało, a stres jest przyczyną, aż około 90%  wszystkich chorób. Każda negatywna emocja zaburza przepływ energii, wpływa na spadek dotlenienia i  dopływ składników odżywczych do komórek.

 Odwrotnie, gdy koncentrujemy się na tym, co dobre, doceniamy siebie i innych, jesteśmy zadowoleni i zrelaksowani, to o wiele szybciej pokonujemy choroby, a niezachwiana wiara w wyzdrowienie i siły naszego układu immunologicznego, czyni prawdziwe cuda.

Kiedy wypełniamy się współczuciem, troską, wdzięcznością, szacunkiem, radością, dobrocią i miłością, to nasze serce wytwarza impulsy o mocy nawet 1000 krotnie silniejszej, niż nasz umysł. 

Dlatego, tak ważne jest połączenie serca z umysłem, czyli bycie w stanie koherencji.

Fizycy kwantowi udowodnili, że myśli i emocje wpływają na rzeczywistość, teraz już wiemy, że zmieniają również nasze DNA,  a ono wchodzi w nieustanny dialog z całym wszechświatem.

Wszystko co istnieje,  jest energią przybierającą różne formy. Protony, neutrony, biofotyny strukturyzują się w różnorodne wzory i tworzą realny, fizyczny obraz. Ludzkie myśli i emocje są informacją, nadającą sens i porządkującą wzory wiązek impulsów energii. 

 Nasze serce jest odbiornikiem emocji i myśli, doświadczanych w umyśle i jednocześnie ich nadajnikiem, przekazującym je do wszystkich układów naszego ciała, a ponieważ jesteśmy częścią całego wszechświata, to  trafiają one na zewnątrz i wchodzą w reakcję z tym i tymi, którzy nas otaczają. Pola torsyjne serc sięgają na wiele metrów poza nasze fizykalne ciała.

Stąd mówimy, że Ci, którzy się kochają, połączyli się w miłości.

Jest to nie tylko symboliczne określenie ,, więzów” międzyludzkich- naprawdę łączą nas uczucia i nasze myśli.

Dodatkowo wszystkie informacje, w tym te, w formie myśli i uczuć, zapisują się w matrycy informacyjnej wszechświata. Tak, więc to, co myślimy i czujemy, nie jest tylko ulotnym i mglistym doświadczaniem samego siebie, ale  ważną informacją, stającą się częścią wszystkich i wszystkiego.

Dlatego, jeśli tylko możemy, to zasilajmy świat i naszych bliskich dobrem, miłością, troską i wdzięcznością…
 Ona i tak ku nam powróci.


Pamiętajmy o tym, ze zanurzone w jedności serce, nie rozróżnia, czy adresatem naszych słów i myśli są inni, czy my sami. W przenośni, wszystko bierze do siebie.

 Wyrażajmy się więc o innych z miłością, bo tak naprawdę, zawsze mówimy o sobie samym. 
Zadbajmy o czystość domu dla  naszej duszy, odrzućmy gniew, zawiść, zazdrość, urazy i lęki...

Pokochajmy głęboko  samych siebie- to najcenniejszy dar, którym możemy obdarować siebie i innych, bowiem wszyscy jesteśmy połączoną sercem,   Jednością Boskiego Źródła.   

Warto obejrzeć:


O mocy serca. O mocy serca. Reviewed by Sięgnij do Natury on 11:12 Rating: 5

2 komentarze

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...