Prawdziwe przyczyny choroby nowotworowej. Jak zapobiec i wyleczyć się z choroby nowotworowej.

                      
                                                                   
       Nowotwory, to druga pod względem częstotliwości występowania i liczby zgonów, choroba trapiąca ludzkość XXI wieku.
 Nie pojawiła się nagle. Jej pierwsze przypadki odnotowano już w starożytności. Nigdy jednak nie zbierała, aż tak obfitych plonów. Jest to wynik naszej ignorancji w zakresie przestrzegania zasad zdrowego sposobu życia oraz tłumienia wszystkich dolegliwości za pomocą farmaceutyków, a nie leczenia ziołami, suplementami i odpowiedniednim sposobem żywienia. Nie bez znaczenia jest także jakość powietrza, którym oddychamy i czystość wody, którą pijemy.


        Ogromny wzrost liczby zachorowań na  nowotwory ma również swoje uzasadnienie w  zwiększeniu  się  naszego  codziennego  kontaktu z toksynami (wewnątrz i zewnątrzpochodnymi), konsumpcji substancji rakotwórczych oraz wzroście poziomu stresu i  tempa  naszego życia.

Medycyna konwencjonalna nie nadąża już za dynamiką zmian. Często czujemy się bezradni, zarówno pacjenci, lekarze, jak i naturoterapeuci. Schorzenia nowotworowe pojawiają się nagle i rosną w zastraszającej liczbie. Obecnie mamy '' wyhodowanych'' przeszło 500 odmian. Co będzie jednak w niedalekiej przyszłości?
Czy ja zachoruję, dlaczego najbliżsi tak cierpią? Czy problem przybierze charakter pandemii? Te pytania dotyczą każdego z nas. Odpowiedzmy  na nie sobie sami.

                                                                                                                        
         Moje zaangażowanie w profilaktykę przeciwnowotworową jest również związane z osobistą tragedią.  W mojej rodzicie pochowano dwie osoby, z których jedna była mi szczególnie bliska. Obie w cierpieniu zmarły na nowotwór. 

 Również wśród moich znajomych często słyszę o tym, że ktoś bliski ciężko choruje. Moim celem jest pomóc innym w zrozumieniu przyczyn tej śmiercionośnej choroby i pokazanie   naturalnych metod dbania o własne zdrowie.


 Gdy pojawi się nowotwór, organizm jest już zazwyczaj energetycznie wycieńczony i zanieczyszczony masą toksyn oraz metali ciężkich.
Toczące się po cichu procesy chorobowe mają już swoją wieloletnią historię zakwaszenia, niedotlenienia oraz niedoborów witamin, enzymów i minerałów. Koreluje to z grzybicą i obecnością pasożytów.

To naprawdę ostateczny czas, kiedy możemy podjąć zorganizowaną walkę o nasze zdrowie i życie. Wobec silnej broni, jaką obecnie dysponujemy- chemioterapia, radioterapia, zabiegi chirurgiczne, przeciwnik często poddaje się i pozornie walka wydaję się być wygrana. Niestety po tradycyjnym leczeniu organizm przypomina krajobraz po bitwie, jest wycieńczony, zanieczyszczony, panuje w nim chaos i dezorganizacja na polu systemu odporności.  Gdy walka jest wygrana...

 Nasze zdrowie musimy odbudować sami. Jeśli organizm nie zostanie poddany regeneracji, kompleksowemu oczyszczaniu i wzmocnieniu, to przeciwnik  szybko powróci i nie ustąpi, wykorzystując z premedytacją nasze najsłabsze strony. Nie posiadając rzetelnej wiedzy, jak zatroszczyć się o ciało, skazani jesteśmy na zagładę. Szybko dochodzi do tak zwanych przerzutów i nowotwór zagarnia nowe terytoria, niszcząc najsłabsze tkanki i narządy. Wielokrotnie słyszymy o tym, że pomimo operacji, czy chemioterapii, po początkowej remisji, ponownie dochodzi do szybkich przerzutów.

 Moim celem nie jest oczywiście negowanie konwencjonalnych metod leczenia, mających w wielu przypadkach swoje logiczne uzasadnienie. Daleka jestem również od skrajności i fanatyzmu.  Chcę tylko pokazać, że w wielu przypadkach, za pomocą odpowiedzialnie przeprowadzonych kuracji efekty leczenia są wręcz zadziwiające. Pacjenci odzyskują siły życiowe, guzy nowotworowe znikają,  a organizm sam pokonuje chorobę.

  Leczenie postrzegam zawsze jako długofalowy i wielokierunkowy  proces przywracania utraconej równowagi. Tak naprawdę, to wspomaganie naturalnego dążenia do organizmu samouzdrowienia i osiągnięcia równowagi energetycznej oraz emocjonalnej. 

W odpowiednich warunkach i przy odpowiednim myśleniu, ciało leczy się samo, za pomocą układu odpornościowego. Nowotwór jest, bowiem tylko objawem załamania się jego funkcji i  spadku wydolności usuwania toksyn oraz patogenów.

  Wgląd w pewne mechanizmy samoregulacji i samoodnowy organizmu, przy jednoczesnym określeniu czynników ich rozregulowania, daje również odpowiedź na pytania o istotę schorzeń nowotworowych. Charakter tej choroby ma znamiona wielopoziomowej dezorganizacji, zachodzącej równolegle w różnych obszarach naszego organizmu.

 Najniższym poziomem jest zwyrodnienie komórki i uszkodzenie jej kodu genetycznego, wskutek działań substancji rakotwórczych, wolnych rodników, wirusów. Poziom ten obejmuje dalsze nieuporządkowane podziały komórek pozbawionych, zawartych w kodzie DNA mechanizmów regulujących i przekazywanie tych cech komórkom potomnym. Przekazywane cechy są wynikiem zaburzonych kodów genetycznych i obejmują zdolność potomstwa do dalszych nieuporządkowanych podziałów. Uszkodzona komórka tworzy kolejne...

Kolejny obszar dezorganizacji, to wieloczynnikowe zmiany wewnątrz tkankowe i wewnątrz narządowe, z jednoczesnym spadkiem ich zdolności do samoregeneracji. Na myśli mam dysfunkcje wywołane procesami zapalnymi, infekcjami grzybiczymi, pasożytniczymi, wirusowymi np: uszkodzenia błon śluzowych, powstawanie niedrożności w narządach i naczyniach krwionośnych, obszarów martwiczych, torbieli, cyst, czyli tzw. stanów przedrakowych.

Następny poziom, to zmiany w złożonych systemach samoregulacji i samooczyszczania. Ich konsekwencją jest zaburzenie całego biodynamizmu człowieka.

 Kolejnym obszarem są zaburzenia sfery emocjonalnej i intelektualnej, z jednoczesnym obniżeniem funkcji układu nerwowego, i tzw. kryzysy emocjonalne i błędne kody myślowe.

Przedstawione obszary nie są określeniem kolejności przebiegu procesu chorobowego, to tylko próba zwrócenia przeze mnie uwagi na złożoność przyczyn i przebiegu choroby nowotworowej.

Ogólnie ujmując, do choroby nowotworowej dochodzi w sytuacji, gdy nasz system immunologiczny nie nadąża z usuwaniem uszkodzonych i zmutowanych komórek. Ma to miejsce, gdy inicjowane zbyt wysokim poziomem substancji karcynogennych, wolnych rodników, czy wirusów, procesy uszkadzania, przewyższają procesy naprawcze.

 Procesem naprawczym, w tej sytuacji, określam eliminowanie substancji karcynogennych, usuwanie uszkodzonych, słabych komórek, patogenów i wirusów,  wreszcie niszczenie już zmutowanych komórek nowotworowych.
Procesy te zachodzą nieustannie, w oparciu o sprawne działanie systemu immunologicznego. 
      
W zdrowym systemie biodynamicznym, którym określam nasz organizm, przepływ szeroko pojętej materii i energii regulowany jest poprzez wewnętrzne  procesy.  Ich doskonałość jest wynikiem nieskończonej złożoności natury i wszechogarniającej mądrości, kierującej naszą energią. System- ciało fizyczne, emocjonalne, energetyczne i duchowe jest  cudownym, a zarazem niezwykle skomplikowanym  układem  wzajemnych oddziaływań.  Bezustannie oscyluje pomiędzy naturalną reakcją na bodźce-często chorobotwórcze, a wewnętrzną równowagą. 

Nigdy nie ma stagnacji, nieprzerwanie zachodzi szereg zmian, procesów pobudzenia - hamowania, pobierania- wydalenia, ''choroby ''- zdrowienia. Równowagę, w tym zakresie, zapewnia nam właściwy przepływ energii oraz sprawność systemów samoregulacji.

Ujmując problem całościowo, jesteśmy w nieustannym ruchu, a jakość naszego życia i zdrowia, zależy od dbałości o równowagę biodynamiczną: żywienie, nawodnienie, oddychanie, myślenie, emocje, ruch…

Co dzieję się w sytuacji, gdy nasza równowaga zachwieje się w kierunku nadmiernego pobudzenia czynnikami chorobotwórczymi? Gdy system samoregeneracji i samoodnowy nie zadziała prawidłowo? Ma wtedy miejsce rozpoczęcie się procesów powstawania przewlekłych schorzeń, w tym chorób nowotworowych. Procesy te zachodzą długofalowo i są uwarunkowane wieloma czynnikami.

    Nadmierne obciążenie naszego systemu zbyt intensywnymi bodźcami: drażniące toksyny, wolne rodniki, grzybice, bakterie, pasożyty, wirusy, wymaga zastosowania wewnętrznych rezerw energetycznych  oraz  szeregu substancji ochronnych,  niezbędnych dla procesu samooczyszczaniaNiestety obecnie większość z nas danych rezerw już nie posiada. Ogrom energii pochłania również nasza reakcja na stres oraz trawienie  nieprawidłowo skomponowanych i spożytych posiłków. Do tego dochodzi  ''odzyskiwanie '' tlenu i wody z powietrza i płynów, które pobieramy.

     Moim zdaniem, naturalne procesy biodynamiczne związane z  właściwym poziomem energii, pobieranej ze zdrowych produktów spożywczych, czystego powietrza i wody, uwarunkowane odpowiednią ilością bodźców pobudzających system nerwowy, ulegają  w obecnej rzeczywistości  rozregulowaniu.  Mamy już odpowiedź na pytanie o przyczyny wielu schorzeń, w tym  chorób nowotworowych.


 Są to w uproszczeniu:
-zmiana podstawowych parametrów środowiska na niekorzyść człowieka, powodująca
nadmiar toksyn, substancji karcinogennych (rakotwórcze) oraz wzrost liczby wolnych rodników,

-skażenie elektromagnetyczne: komórki, komputery, TV,

 -obniżenie zdolności układu odporności do usuwania bakterii, wirusów, pasożytów,  grzybów,

-złe pobieranie substancji odżywczych i nieprawidłowe wydalanie resztek żywieniowych, obumarłych patogenów, toksyn, kwasów…

-niedobór witamin, enzymów i minerałów, w tym niezbędnych dla detoksykacji i odporności: witamin C, A, E i D, wapnia, magnezu, cynku, selenu, siarki

- zakwaszenie i niedotlenienie organizmu.

       Energię i materię czerpiemy głównie poprzez oddech i odżywianie. W systemie jej przypływu istnieje sieć wzajemnie powiązanych kanałów i uwarunkowań. Głównym z nich jest układ pokarmowy. Od jego sprawności w ogromnej mierze zależy nasze zdrowie.
  W uproszczeniu - zdrowy układ pokarmowy i właściwe żywienie, to zdrowy organizm.

       Każda choroba jest procesem przebiegającym długofalowo. W jej rozwoju udział bierze zespół czynników. Patrząc perspektywicznie mogę powiedzieć, że procesy chorobowe  zawsze rozwijają się w organizmie synergicznie (jedno wynika z drugiego).
Zwrócę tylko uwagę na jeden z wielu typowych przykładów. Dysfunkcje trawienia  i wydalania powodują jednocześnie zaburzenia krążenia, obniżenie sprawności układu odporności, zachwianie równowagi kwasowo- zasadowej, zaburzenia CUN i rozregulowanie układu hormonalnego. Cały system oparty jest na współzależnościach  np. zaburzenia w obrębie układu krążenia powodują gorsze trawienie i wydalanie. To z kolei sprzyja dalszej degradacji naczyń krwionośnych i stymuluje niedotlenienie.

 Złe dotlenienie i zakwaszenie= idealne warunki dla rozmnażania się komórek nowotworowych.


  Pewne mechanizmy i współzależności są tylko ''matrycą'' do tworzenia  przewlekłych schorzeń,  w tym nowotworów. W każdym przypadku proces chorobowy przebiega indywidualnie tzw. historia choroby oraz warunkuje go szereg osobistych czynników, np. uszkodzenia mechaniczne ciała, szczególne warunki środowiskowe i rodzinne (celowo pomijam termin genetyczne). Podstawą jest jednak niewłaściwe żywienie np: cukier, mleko,  biała mąka, mięso, tłuszcze trans, niedotlenienie, brak ruchu i wody...

Dodatkowymi czynnikami są emocje i uczucia: gniew, zazdrość, złość, uraza, lęk, nienawiść, czyli toksyny emocjonalne.


Jak zapobiec i wyleczyć się z choroby nowotworowej.


Odkwasić i dotlenić organizm.

Uzupełnić enzymy, minerały i witaminy.
Spożywać surową, zasobną w enzymy  i przeciwutleniacze roślinną żywność.
Pić świeże soki owocowo- warzywne i prawidłowo nawodnić organizm.
Przeprowadzić kompleksowe oczyszczanie z toksyn i metali ciężkich.
Wyeliminować grzyby i pasożyty.
Zadbać o równowagę emocjonalną:  medytacje, wyciszenie, spacery, muzyka relaksacyjna.
Przebaczyć, uwolnić się od przeszłości, pokochać siebie i innych ...

Powiązane wpisy:

Oczyszczanie z toksynZioła i produkty spożywcze zalecane w  nowotworach podczas detoksykacji i odnowy odporności :

 seler, pietruszka - szczególnie nać, rzeżucha, kiełki fasoli, gryki, słonecznika, lucerny, kabaczek, aloes, noni, bakłażan, buraki, jabłka, szpinak, szczaw, sałata, rabarbar, cykoria, pataty, ogórki, pomidory, melon, kalarepka, papryka, papaja, karczochy, pasternak, oliwki, algi morskie, grzyby mun, shitake, maitake, grzybek tybetański, boczniakiowies, nasiona konopi, chia, awokado, len, migdały, pestki  i owoce moreli, młode żyto, trawa, pszeniczna, proso, cebula, ciecierzyca, fasola mung, pomarańcza, jabłka, truskawki, granaty, jeżyny, maliny, śliwki, jagody leśne i goji, borówki,  figi, arbuz, grejpfrut, cytryna, porzeczka czarna, poziomka, dzika róża,  pokrzywa, mniszek lekarski, koniczyna, bez czarny, liść laurowy, bratek, nagietek, chaber, orzech włoski liść, stokrotka, brzoza, znamiona kukurydzy, perz, zielona herbata, vilcacora, pau darco, mumio, łopian,  jałowiec, echinacea, krwawnik,  czystek, czosnek pospolity i niedźwiedzi, widłak, czarnuszka, kocanka,  liść oliwny, gorzknik kanadyjski,  propolis, lukrecja, prawoślaz, podbiał, tymianek, majeranek,  macierzanka, szałwia, dziurawiec, rumianek, nagietek, lipa, mięta, melisa, drzewo herbaciane, cynamon, kurkuma, oregano, imbir, anyż, bazylia...  
Zobacz koniecznie! Te filmy mogą odmienić twoje życie:

Prawdziwe przyczyny choroby nowotworowej. Jak zapobiec i wyleczyć się z choroby nowotworowej. Prawdziwe przyczyny choroby nowotworowej. Jak zapobiec i wyleczyć się z  choroby nowotworowej. Reviewed by Sięgnij do Natury on 09:24 Rating: 5

3 komentarze

  1. Thank you. I'm only 21 and this information would help me in the future to prevent cancer.

    OdpowiedzUsuń
  2. Thank you. I'm only 21 and this information would help me in the future to prevent cancer.

    OdpowiedzUsuń
  3. Nowotwory to teraz bardzo popularny temat niestety. Tutaj z kolei http://wylecz.to/pl/search.html?query=nowotwory&models=&submit=&searchSection= sa przedstawione nowotwory z którymi możemy zawsze mieć do czynienia. Dobrze regularnie i konsekwentnie jest kontrolować swój organizm żeby jak najlepiej zapobiec takiemu problemowi jak nowotwór.

    OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...